Haugtussa’s personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Haugtussa bak Slottet samler inn og bruker personopplysninger.

Daglig leder hos Haugtussa er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på haugtussa.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Nettstatistikk

Haugtussa har avtale med firma OMG AS som samler inn opplysninger om besøkende på haugtussa.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i aggregert form. Vi kan ikke spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Haugtussa til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Nyhetsbrev

Haugtussa sender ut nyhetsbrev 5-6 ganger pr. år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse.

Haugtussa benytter verktøyet MailChimp for lagring og behandling av epost-adresser for utsendelse av nyhetsbrev. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Ordresystem

Alle ordre, som bestilling av bunad, omsøm av bunad, eller tilsvarende, registreres på eget skjema med kundens navn, telefonnummer og evt. e-postadresse. Dette registreres i vårt interne ordresystem. Informasjonen benyttes kun som kontaktinformasjon i det daglige arbeidet og er passordbeskyttet.

Det fysiske ordreskjema lagres i 3 år i henhold til bokføringslovens § 13.

E-post og telefon

Haugtussa benytter e-post i alminnelig dialog med eksterne kontakter.  E-poster som ikke lenger er aktuelle blir slettet fortløpende og senest etter ett år. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert.

Det gjøres ingen systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov som er basert på felles forordning fra EU. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven/forordningens artikkel 15-19. Nedenfor presenteres de mest sentrale rettighetene.

  1. Rett til innsyn
    Enhver kan kreve å få vite hvilken behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg og hvilken kilde personopplysningene stammer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv. Vi gir innsyn i opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.
  2. Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Vi skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

  1. Trekke samtykke
    I de tilfeller behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker. Vår behandling omfattet av samtykke vil da opphøre, og eventuelle personopplysninger knyttet til samtykket vil slettes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.
  2. Dataportabilitet
    Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. Utlevering av data forutsetter skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Kontaktinformasjon

Haugtussa bak Slottet AS
Org.nr: 876 806 622
E-post: info@haugtussa.no
Telefon: +47 22 46 00 55
Adresse: Uranienborgveien 3, 0351 Oslo

Klage

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon og annen informasjon finnes på www.datatilsynet.no.